Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Indtast beskrivelse ...
Velkommen til Børnehuset Carlshøj

 

Børnehuset Carlshøj er en sammenlægning af Vuggestuen Carlshøj  og Børnehaven Carlsrock.

Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene har mulighed for at udvikle sig gennem leg og  planlagte aktiviteter som stimulerer deres lyst til læring og udfolder deres fantasi.

Vores  mål er samtidig at personalet skal drage omsorg for børnene i en tryg atmosfære.Tryghed er en forudsætning for barnets udvikling, som sker gennem leg og  aktiviteter.
Et af vores fokuspunkter er at skabe gode  relationer: voksne/børn og børn/børn imellem, for at styrke børnenes sociale kompetencer og fælleskabsfølelse.

Vi arbejder med "Mary Fondens" materiale om at være "gode venner".
Vi benytter os af  sang og musik som pædagogisk værktøj.

Her bor vi
Legepladsen
Indtast beskrivelse ...
En gyngetur på børnehavens legeplads, hvor der er en låge, så alle børn kan bruge edderkoppegyngen.